Volken, Vorsten & Religie
cursus-volken-vorsten-religies-midden-oosten-afrika

In deze cursus, gegeven door kunsthistorica Tieleke Huybers, komen wat minder bekende, maar wel heel oude cultuurgebieden in het Midden Oosten en Afrika aan bod. Gebieden met beschavingen en religies die een belangrijke rol hebben gespeeld in de ontwikkeling van Europa, Afrika en Azië.

5 dinsdag middagen in november en december
14:00 uur tot 16:00 uur (inclusief pauze)

Het is ook mogelijk u voor één of meerdere bijeenkomsten aan te melden.

De kosten bedragen (inclusief koffie/thee):

  • € 60,- voor de gehele serie
  • € 12,50 per keer
Wij zien uw aanmelding graag tegemoet. U ontvangt daarna een bevestiging met de betaalwijze.
cursussen@crwateringen.nl
Interessante vragen...

Het was er ook in de oudheid al onrustig: tegenstrijdige belangen op het gebied van politiek, religie, geografie, economie leidden telkens weer tot contacten met andere landen: soms met vredelievende of idealistische of religieuze motieven, vaak ook om economische redenen of vanwege de wens tot overheersen. Deze contacten deden politieke grenzen verdwijnen en leidden tot uitwisseling van gedachtengoed en artistieke opvattingen over veel grotere gebieden.

Zo zouden de beroemde steles van Aksum (Ethiopië) verband houden met de torenhuizen in Jemen, helemaal aan de andere kant van de Rode Zee. In datzelfde Aksum zou de beroemde Ark met de stenen tafelen die Mozes op de berg Sinaï van Jahweh ontving bewaard worden. Hoe kan die daar verzeild zijn geraakt, zo ver van Jerusalem vandaan? En hoe kan het dat er in de Egyptische woestijn al sinds de 6de eeuw een aparte vorm van christendom bestaat die  'Koptisch' genoemd wordt en waar ikonen in de stijl van Byzantium vereerd worden.

Het programma
Israel-klaagmuur
8 november: Israël
Bakermat van het jodendom èn het christendom.
armenie-en-georgie
15 november: Armenië en Georgië
Hier ontstonden de eerste christengemeenten; eerder nog dan in Rome.
koptisch-egypte
22 november: Koptisch Egypte
Na de mosliminvallen ontstond er in de woestijn een bijzondere vorm van het christendom.
Yemen-A-Mahweet
29 november: Jemen
Was hier ten tijde van koning Salomo het rijk van de legendarische koningin van Sheba?
Steles-van-Aksum
6 december: Ethiopië
Of woonde ze hier, aan de overkant van de Rode Zee? En waarom waren de keizers van Ethiopië tot en met Haile Selassi van mening dat ze afstamden van koning Salomo?
Scroll to Top