Privacybeleid

Hoe we omgaan met uw gegevens

Wij zijn ons ervan bewust dat u vertrouwen in ons stelt. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij werken. 


Dit privacybeleid is van toepassing op de website van 'CR Wateringen'. U dient zich ervan bewust te zijn dat wij niet verantwoordelijk zijn voor het privacybeleid van andere sites en bronnen waar wij eventueel naar verwijzen op deze site.

1. Wie zijn we

Statutair zijn wij de Stichting Culturele Raad Wateringen-Kwintsheul; in de volksmond bekent als Culturele Raad Wateringen of CR Wateringen. Het bestuur van de stichting treedt op als 'functionaris gegevensbescherming'.


Ons site-adres is: http://crwateringen.nl

Contactgegevens

Locatie adres: Hoflaan 1, 2291 CP Wateringen | Postadres: Windmolen 146, 2291 KS Wateringen | info@crwateringen.nl

2. Wat laten we achter bij uw web bezoek en wat houden we bij

Voor de optimalisatie van de online omgeving van onze website gebruiken we cookies. Hierbij denken we ook aan uw privacy. We gebruiken alleen technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Deze cookies zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak.

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen op de computer, tablet of smartphone. De cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren functioneert en dat voorkeursinstellingen bewaard blijven. Daarnaast stellen de cookies ons in staat om het gebruik van onze website bij te houden. Via de instellingen van uw browser kunt u cookies verwijderen. Daarnaast is het ook mogelijk om de browser zo in te stellen dat cookies niet meer worden opgeslagen. Het is echter mogelijk dat het gebruiksgemak van de website daardoor sterk afneemt.


Lees ons cookiebeleid (EU)


Wij maken geen gebruik van Google Analytics. Uw IP-adres wordt dan ook nergens door ons bij gehouden. Op de site wordt geen gebruik gemaakt van contactformulieren en kunnen nergens reacties achter gelaten worden. Op deze manier wordt uw privacy gewaarborgd.

3. Wat gebeurt er met uw persoonsgegevens

Binnen deze website worden uw persoonsgegevens nergens verzamelt.

3.1 Wanneer registreren wij uw persoonsgegevens

Wij verwerken uw persoonsgegevens alleen wanneer u gebruik maakt van onze diensten, deel neemt aan activiteiten die wij organiseren en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.


Persoonsgegevens die wij in bovengenoemde situaties verwerken

 • Voor- en achternaam

 • Adresgegevens

 • Telefoonnummer (bij voorkeur mobiel)

 • E-mailadres

 • Bankrekeningnummer

Specifiek persoonsgegevens die wij daarnaast ook registreren van bestuursleden

 • Geboortedatum

 • Geboorteplaats

 • BSN-nummer

3.2 Met welk doel en op basis waarvan verwerken wij uw persoonsgegevens

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Uitnodigingen voor activiteiten die door of vanuit de CRW worden georganiseerd

 • Verzending van nieuwsbrieven

 • Afhandeling van betalingen

 • Om u te kunnen bellen of e-mailen als er zich iets voordoet rondom een activiteit, voorstelling of cursus waarvoor u zich heeft aangemeld

 • Daar waar dit wettelijk verplicht is

Wij zijn niet van plan persoonsgegevens door te geven of ter beschikking te stellen aan derden. Ze worden uitsluitend aan derden verstrekt als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

3.3 Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Hierbij geld een maximale termijn van 1 jaar, met uitzondering van bestuursleden van de Stichting. Hiervoor geldt, in verband met aansprakelijkheid en wettelijke termijnen, een bewaartermijn van vijf jaar na het einde van een bestuurslidmaatschap.

4. Uw rechten na registratie persoonsgegevens

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast hebt u het recht om gegeven toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons. 


Ook heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u ons kan verzoeken om de persoonsgegevens waarover wij beschikken in een computerbestand naar de betreffende persoon of een andere, door de persoon benoemde organisatie, te versturen.

4.1 Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Verzoeken tot inzage, correctie, verwijdering, overdracht van persoonsgegevens, intrekking van gegeven toestemming of het maken van bezwaar tegen de verwerking van persoonsgegevens kunnen worden gestuurd naar: info@crwateringen.nl. Het bestuur zal uw verzoek zo snel als mogelijk in behandeling nemen. 


Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door de betreffende persoon is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie de pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Zodra de verzochte acties zijn afgerond verwijdert het bestuur deze gegevens weer.

5. Overig
5.1 Hoe wij uw persoonsgegevens beveiligen

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

5.2 Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Wij hebben niet de intentie om gegevens te verzamelen van personen jonger dan 16 jaar. We kunnen de leeftijd van de betreffende persoon echter niet controleren en we kunnen dus niet uitsluiten dat gegevens van personen jonger dan 16 jaar worden verwerkt bij het aanvragen van het huren van de locatie. Als we constateren dat een persoon jonger is dan 16 jaar, dan verwijderen we de persoonsgegevens. Mocht u aanwijzingen hebben dat een persoon waarvan wij de gegevens hebben verwerkt de leeftijd van 16 jaar nog niet heeft bereikt, neem dan contact met ons op via info@crwateringen.nl zodat wij de betreffende gegevens kunnen verwijderen.

5.3 Geautomatiseerde besluitvorming

Wij maken geen gebruik van een geautomatiseerde besluitvorming aan de hand van persoonsgegevens op een manier die rechtsgevolgen voor de betrokken personen kan hebben.

5.4 Klachten bij Autoriteit Persoonsgegevens

Voor de volledigheid wijzen we u erop dat er een mogelijkheid is om bij de Autoriteit Persoonsgegevens over de verwerking te klagen. Dat kan via https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/gebruik-uw-privacyrechten/klacht-melden-bij-de-ap.

Scroll to Top