Foto expositie ‘De Schoonheid van Vogels’

© foto: Tom Brand

De selectie foto's van Tom Brand zijn in de afgelopen 12 jaar gemaakt, waarvan de meeste op het Griekse eiland Lesbos. Een vogelrijk eiland waar hij vaak zijn vakantie doorbrengt.

Zaterdag 29 oktober t/m zondag 20 november
13:30 uur tot 16:30 uur

Vrijwel alle foto's zijn zonder statief genomen, met de bedoeling om vogels in de vlucht vast te leggen. Tom Brand vind dat vogels dan het best tot hun recht komen. De schoonheid van vogels komt dan goed in beeld

De expositie is elk weekend vrij te bezoeken. Tom Brand is zelf aanwezig om een toelichting te geven op zijn werk.

Als vogelliefhebber maakte hij zijn eerste redelijk gelukte vogelfoto. Hij schrijft daarover:

Dat boeide mij enorm en op dat moment ging er een wereld voor mij open. Vogels goed vast leggen met daarbij een mooie compositie werd geleidelijk mijn ambitie.
- Tom Brand

Toen hij was gestopt met werken kreeg hij de tijd om veel facetten van vogelfotografie onder de knie te krijgen. De betere foto's van vogels maak je maar incidenteel, omdat het meestal veel tijd en werk kost.

De Wateringer Tom Brand is pas na zijn vijftigste gaan fotograferen, eerst met een analoog toestel, maar - na een diefstal – stapte hij over op een digitale spiegelreflexcamera. De nodige kennis van fotograferen had hij echter niet en heeft zich dat in de loop van de jaren eigen gemaakt.

Scroll to Top