Als een vis in Wateringen!

Het 50 jarig bestaan van de Culturele Raad was aanleiding om een kunstopdracht voor het Hofpark uit te schrijven. Dankzij Westlands Kunstenaarscollectief WIT heeft dit geresulteerd in een mooi ontwerp van de Wateringse kunstenaar Carel Steijn.


Er is vooraf een aantal randvoorwaarden meegegeven: hufterproof, onderhoudsvrij, passend in de historische context van het Hofpark en een vervanging van de bestaande fontein. Een verwijzing naar een vis (Waterpop logo en kunstwerk Herenstraat/Plein) lag voor de hand.


Met dit kunstwerk wordt – geheel in het verlengde van de door de Gemeenteraad vastgestelde 'Visie Wateringen', de culturele functie van het Hofpark versterkt en neemt de belevingswaarde toe.

fotoimpressie-vis-in-wateringen-carel-steyn

Foto impressie ontwerp kunstwerk op locatie: een echte eye-catcher maar door de transparantie niet te dominant © Carel Steyn Wateringen

Uiteraard is het in deze fase nog een impressie. Maar het geeft wel een goede indruk hoe de nieuwe, zes meter hoge, fontein mooi past in het Hofpark. Een echte 'eye catcher' maar door de transparantie niet te dominant. Er is gekozen voor een uitvoering in Corten-staal (identiek aan de door de gemeente geplaatste fietsenbeugels).

Breed gedragen initiatief

Alle bij de Hofboerderij en het Hofpark betrokken partijen hebben dit initiatief inmiddels onderschreven: Waterpop (hun logo!), Oranjevereniging, Kinderopvang ZON, Pieter v.d. Plas, Theatergroep Wateringen, Rotary Wateringen, Kinderspelen, Hofdames en de Historische Vereniging Wateringen Kwintsheul. Maar ook kunstenaarscollectief WIT en Cultuurweb Westland.

En nu?

De aanvraag voor de omgevingsvergunning is in behandeling. De bodem voor de financiering is gelegd, maar we zijn er nog niet. We geven een aantal 'aandelen' uit van € 1.000,-. Wij zijn een 'Culturele ANBI' dus particulieren kunnen gebruik maken van een fiscale extra giften aftrek van 25% - en bedrijven zelfs van 50% - op de vennootschapsbelasting. Met andere woorden: een sponsoring van € 1.000,- betekent een aftrekpost van € 1.500,-!


Uiteraard leveren we een tegenprestatie; doen we graag in overleg. Van een uitnodiging bij de feestelijke oplevering tot naamsvermelding op de plaquette bij het kunstwerk als blijvende herinnering. De eerste toezeggingen zijn al binnen!


We streven naar plaatsing medio 2022 en hopen dat u net zo enthousiast bent als wij!

Scroll to Top