Architect Jan van Beurden als inspiratiebron

Zoon Peter van Beurden en Irmgard Bomers (bewoner van 'Het Huis van Van Beurden') gaan onder de titel Werk in uitvoering in dialoog over de visie van Jan van Beurden op het wonen van nu: kleiner en meer gemeenschappelijkheid; mét oog voor sociale, cultuurhistorische en economische belangen.

Dochter Mieke van Beurden vertelt op 3 juli het verhaal over het huis dat de naam draagt van haar vader, maar niet door hem is gebouwd.

Zaterdag 18 juni, zondag 3 en 10 juli
14:30 uur

Deelname is gratis | aanmelden wordt op prijs gesteld.

Aanmelden
De sprekers kort toegelicht
Zoon Peter van Beurden

heeft 212 werken van zijn vader gedocumenteerd. Hij vertelt over de werken zelf en de bijzondere combinatierol die zijn vader vervulde als architect en gemeenteambtenaar.

Dochter Mieke van Beurden

heeft altijd in het onderwijs gewerkt. Na haar pensioen helpt ze o.a. mee aan het digitaliseren van materiaal voor de Historische Vereniging.

Irmgard Bomers

bewoner van 'Het Huis van Van Beurden', is schrijver, oprichter van WIN (werken in netwerken), bestuurslid van I’M BINCK. en o.a. co-auteur van Nieuwe Business Modellen, samen werken aan waardecreatie. De verbinding tussen verleden, heden en toekomst speelt een rode draad in al haar werk. Het evenement 'Woondromen' is daar een voorbeeld van.

Wie was Jan van Beurden

Gemeentearchitect Jan van Beurden maakte samen met burgemeester Meissen en Bart Beukers deel uit van ‘het Directorium’ dat zeer bepalend is geweest voor de ontwikkeling van het naoorlogse Wateringen. De huidige inrichting van het Hofpark was een van zijn laatste wapenfeiten voor zijn pensioen.

Scroll to Top