Groene Impact
Marianne-van-Berkel-Inge-van-Mill

Marianne van Berkel (links) en Inge van Mill (rechts) © Foto: Marianne - website arte-di-terra | Inge - Mark Prins.

Naast de expositie Groene Impact van Inge van Mill exposeert Marianne van Berkel met keramisch werk.

Zaterdag 1 juni t/m zondag 30 juni
13:30 uur tot 16:30 uur

De expositie is elk weekend vrij te bezoeken.

Het project 'Groene Impact' is financieel mogelijk gemaakt door de gemeente Westland vanuit de subsidieregeling Cultuurimpuls Corona Westland.

Groene impact

In het fotoproject komen de verstening en de natuur van het Westland naar voren. De foto’s worden op diverse wijze getoond op groot en klein formaat. Stenen opgehaald tijdens de tegelwipactie worden verwerkt in het project en een houten stronk gevonden in het Westland is geïntegreerd. Er wordt een kort filmpje getoond van de inzamelingsactie ‘stenen wippen’ van mensen hun stenen uit de tuinen.

Met het project beoog ik het belang van een gebalanceerde leefomgeving in een veranderend klimaat.
- Inge van Mill
Meer info op ingevanmill.nl/kunst/groene-impact/

Het idee voor het project 'Groene Impact' (2023) is ontstaan vanuit de berichtgeving: Westland is versteend en staat daarmee op nummer twee van meest versteende gemeentes van Nederland, dit blijkt uit het rapport ‘Stad van Steen?’ van milieuorganisatie Natuur en Milieu uit 2022.

Het weer in Nederland neemt steeds extremere vormen aan, de overlast van hevige regenbuien en lange periodes van droogte nemen toe. Een versteende omgeving geeft bij hoge temperaturen hittestress en bij hevige regenval ontstaat wateroverlast, het riool raakt overbelast. Verstening is ook een van de belangrijkste oorzaken voor de achteruitgang van vogels en insecten in de bebouwde kom. Wanneer er voldoende groen aanwezig is kan het water haar doorgang vinden. De zomers worden warmer, planten en bomen geven mens en dier verkoeling. Bewezen is dat voor het welzijn van bewoners een groene omgeving van groot belang is; de natuur is goed voor het immuunsysteem en zorgt voor rust en ontspanning.

Om verstening in het Westland tegen te gaan worden er vanuit de gemeentes tegelwipacties georganiseerd. Het doel is om mensen bewust te maken van verstening en hen aan te moedigen om stenen uit hun tuin te verwijderen en bloemen en planten ervoor terug te plaatsen. In het Westland zijn nu nog vele (voor)tuintjes betegeld en toont de situatie van verstening. Het Westland staat bekend om haar kassen waarin bloemen, planten en groenten veelal op kunstmatige wijze groeien en voor consumptie worden verkocht. Het Staelduinse bos is een van de plekken waar de Westlander naartoe kan om zich te laten omringen door de natuur, maar de ruimte voor het bos is beperkt.

Inge van Mill

(1976) is tweeëntwintig jaar professioneel fotograaf / fotojournalist, sinds 2013 beeldend kunstenaar en sinds 2018 documentair filmmaker. Van Mill haar fotografie kun je omschrijven als maatschappelijk betrokken. Zij is nieuwsgierig, geïnteresseerd en heeft de menselijke kant voorop staan. Door vooruit te denken en situaties aan te voelen en te kijken vanuit haar journalistieke en artistieke oog, weet ze de essentie van het onderwerp en moment te vangen. In 2002 behaalde Van Mill haar diploma aan de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten in Den Haag richting fotografie. In 1998 rondde zij de vierjarige opleiding af aan het Sint-Lucas in Boxtel, een opleiding voor de creatieve industrie. Sinds 2002 heeft zij diverse awards ontvangen. Naast in opdracht te fotograferen zijn er ook een verscheidenheid aan documentaire / kunst projecten ontstaan die zijn tentoongesteld en ontwikkeld in boekvorm.

Inge haar kunst en documentaire projecten hebben veelal een serieuze ondertoon. Voor het ontstaansproces zijn haar journalistieke achtergrond en onderzoek doorgaans leidend, het maakproces vindt veelal intuïtief en reflecterend plaats. Vanuit een fascinatie, verbazing, verontwaardiging en/of nieuwsgierigheid gaat zij op onderzoek uit om de essentie van een onderwerp te begrijpen en te doorgronden. Het functioneren van de maatschappij en het individu zegt veel over de tijd waarin we leven. Vanuit fotografisch beeld ontstaan de meeste projecten, deze kunnen zich multidisciplinair uitbreiden.

Wat ze hoopt te bereiken is dat er een verdiepend bewustzijn en breder denkkader bij de toeschouwer wordt ontwikkeld.

Meer info op ingevanmill.nl

Keramisch werk

Marianne van Berkel

exposeert met borstbeelden gemaakt van zwarte klei. De diepe, donkere tint symboliseert mysterie en verbondenheid met de aarde. De borstbeelden zijn gebaseerd op gezichten van fictieve personen, waarin de verscheidenheid in gezichtskenmerken en uitdrukkingen tot uiting te komen. Marianne streeft ernaar dat het beeld bij de bezoeker bepaalde gevoelens teweegbrengt als je ernaar kijkt. Vragen als “wie is deze persoon, wat gaat er in deze persoon om, hoe voelt deze persoon zich” zijn enkele voorbeelden. Het doel van Marianne is dat een beeld je innerlijk raakt. Elk beeld draagt een stukje van haar ziel en nodigt de toeschouwer uit om dieper te kijken, te voelen en te ervaren.

Met de handen in de klei, terug naar het aardse. De klei voelen, de klei vervormen, tot een beeld wat voor mij herkenbaar is. Een beeld zoals ik me  dat herinnert uit mijn jeugd en de vele jaren die ik op Curaçao gewoond heb. De mensen, de warmte, de gezichtsuitdrukkingen.
- Marianne van Berkel

Marianne heeft een groot deel van haar leven doorgebracht op haar geboorte-eiland. Ze heeft een 5-jarige opleiding gevolgd aan de Nederlandse Keramiekopleiding en heeft vele masterclasses gevolgd in Nederland en in het buitenland. Marianne is lid van Kunstenaarscollectief WIT, een samenwerkingsverband van professioneel werkende kunstenaars uit het Westland.

Behalve beelden, maakt Marianne ook ander keramisch werk waaronder het afdrukken van foto’s op klei d.m.v. een speciale techniek. Ook inspireert de natuur haar.

Meer info op arte-di-terra.com
Scroll to Top