Historie van de werkgroep expositie

Al meer dan 50 jaar elke maand een vorm van beeldende kunst vrij toegankelijk voor bezoekers

Met de oprichting van De Culturele Raad (CRW) in 1972 ontstond ook al snel het idee om in 'De Hofboerderij' wisselende exposities te organiseren. Aanvankelijk in 'De Middenhof' maar na de renovatie van 'De Hofboerderij' in 'De Voorhof': het voorste gedeelte van het pand.

In de Burgerzaal, de Hal en de Opkamer zijn sinds dien maandelijks wisselende exposities.

Omdat de Culturele Raad een gemeentelijke organisatie was, berustte de organisatie, publiciteit, verzekering e.d. ook bij de Gemeente Wateringen. Na de gemeentelijke herindeling nam de CRW, nu als zelfstandige stichting, deze taken over. Inrichting, publiciteit en de openstellingen elk weekend worden sindsdien door vrijwilligers verzorgd. In de maanden juli en augustus zijn er geen activiteiten van de CRW in 'De Hofboerderij' – dus ook geen exposities.

Sinds jaren is de opzet niet gewijzigd: de exposities vallen samen met de maanden, van de eerste zaterdag tot en met de laatste zondagmiddag. We kennen een gevarieerde programmering, zowel qua technieken als exposanten.

Ik heb interesse om zelf te exposeren
expositie@crwateringen.nl
Scroll to Top