Cookies

Deze site maakt alleen gebruik van functionele Cookies.
Met deze cookies worden geen gegevens bewaard die kunnen leiden naar gegevens over natuurlijke personen.
Ze zijn er alleen voor het goed functioneren van de site en uit beveiligingsoverwegingen van de website (tegen hacken)..


Privacyverklaring

Contactgegevens

Stichting Culturele Raad Wateringen –Kwintsheul Windmolen 146 2291 KS Wateringen M 06 50607148.
Het bestuur van de Stichting is de functionaris Gegevensbescherming van de CRW, te bereiken via  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Persoonsgegeven die wij verwerken
De CRW verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruikt maakt van onze diensten, deel neemt aan activiteiten die de CRW organiseert en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: 
- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer, bij voorkeur mobiel
- E-mail adres
- Bankrekeningnummer
- Geboortedatum (uitsluitend bestuursleden)
- Geboorteplaats (uitsluitend bestuursleden)
- BSN-nummer (uitsluitend bestuursleden)
 

Met welk doel en op basis waarvan verwerken wij persoonsgegevens

 
De CRW verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Uitnodigingen voor activiteiten die door of vanuit de CRW worden georganiseerd
- Verzending van nieuwsbrieven
- Afhandeling van betalingen
- Om u te kunnen bellen of e-mailen als er zich iets voordoet rondom een activiteit, voorstelling of cursus waarvoor u zich heeft aangemeld
- Daar waar dit wettelijk verplicht is.
De CRW is niet van plan persoonsgegevens door te geven of ter beschikking te stellen aan derden. Ze worden uitsluitend aan derden verstrekt als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
 

Hoe lang bewaren we persoonsgegevens


De CRW bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Hierbij geld een maximale termijn van 1 jaar, met uitzondering van bestuursleden van de Stichting. Hiervoor geldt, in verband met aansprakelijkheid en wettelijke termijnen, een bewaartermijn van vijf jaar na het einde van een bestuurslidmaatschap.
 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen


U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te doen, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast hebt u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door de CRW en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben in een computerbestand, naar u of een ander of een door u genoemde organisatie, te sturen. Al dergelijke verzoeken kunt u sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.;
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
De CRW neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons.
  

Provider Webstekker

Deze website wordt gehost bij Webstekker (www.webstekker.nl). Culturele Raad Wateringen heeft bij deze 3e partij de verwerkersovereenkomst getekend. Verwerker zal de Persoonsgegevens uitsluitend ten behoeve van de Verwerkingsverantwoordelijke Verwerken, en slechts voor zover noodzakelijk voor de dienstverlening van Verwerker aan Verwerkingsverantwoordelijke, alsmede voor die doeleinden die daarmee redelijkerwijs samenhangen of die tussen Partijen nader schriftelijk worden bepaald. Verwerker zal de Persoonsgegevens niet voor enig ander doel verwerken dan zoals door Verwerkingsverantwoordelijke is vastgesteld.
 

Tot slot

 De CRW wil u e tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouders, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitoersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
 
Wateringen, 31 juli 2018
Het bestuur van de CRW