Stichting Culturele Raad Wateringen-Kwintsheul

KvK nr. 27196531
RSIN/ANBI  nr. 816325704

Privacyreglement CRW

Privacyreglement CRW


Doelstelling

Het bevorderen van het culturele leven in de dorpskernen Wateringen en Kwintsheul.
Daartoe worden in de Hofboerderij filmavonden, concerten, exposities, lezingen en cursussen georganiseerd.

Het bestuur bestaat uit

Eric Borggreve ( voorzitter)
Betsie Zuijderwijk ( secretaris)
Gerard Kouwenhoven ( penningmeester)
Ed Roodhuyzen
Wim van Staalduinen.

Het meest recente jaarverslag

Jaarverslag 2018

Stichting Culturele Raad Wateringen-Kwintsheul is door de Belastingdienst aangewezen als ANBI. Een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) is een instelling die het algemeen belang dient.

Door deze ANBI-status kunnen onze donateurs bij de opgave van de inkomstenbelasting giftenaftrek krijgen. En voor de stichting zelf betekent het dat wij geen schenkbelasting en erfbelasting hoeven te betalen. Omdat het een culturele instelling betreft geldt er voor donateurs zelfs een extra fiscale aftrekmogelijkheid van 25 %.

Informatie ontvangen? 

Wilt u op de hoogte blijven van de activiteiten die door Stichting Culturele Raad Wateringen worden georganiseerd? Klik dan hieronder op de betreffende werkgroep waarvan u informatie wilt ontvangen.  

Mailinglijst filmhuis

Mailinglijst muziek